DDD Soňa Ritterová, Most - deratizace, dezinsekce, desinfekce a asanace

Naše odborná firma nabízí své služby v oblasti deratizace, dezinsekce, dezinfekce a asanace travních porostů.

Tyto služby jsou naší hlavní činností již více než 20 let, od roku 1992 se majitelkou firmy stala paní Soňa Ritterová. Zaměřujeme se na prevenci a likvidaci škůdců v obytných domech, hotelech, nemocnicích, restauracích, školách, ubytovnách, továrnách apod. Jsme členové Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce a deratizace České republiky a Evropského sdružení CEPA (Confederation of European Pest Control Associations). Od roku 2014, z důvodu vážné nemoci majitelky, postupně přechází vedení firmy na dceru Lenku Kučerovou.

Všichni naši zaměstnanci jsou odborně školeni a splňují nařízení zákona č. 258/2000 Sb.

Nabízíme

Efektivitu prováděných služeb (používáme nejmodernější zahraniční a tuzemské přípravky, technologické postupy schválené Hlavním hygienikem České republiky, dle metodik vypracovaných našimi předními odborníky.

Pružnost a všestrannost práce - obhospodařujeme několik větších objektů současně, používáme moderní aplikační techniku. Vycházíme a jsme v souladu s požadavky systému HACCP (93/43/EEC).

Profesionalita - vhodný postup projednáváme se zákazníkem. Přípravky volíme a obměňujeme tak, abychom zabránili možné rezistenci (odolnosti určité skupiny populace škůdců přežívat dávky používaných přípravků, který za běžných podmínek způsobí úhyn většiny jedinců normální populace) a současně měly dlouhou dobu působení. Naši zaměstnanci, s dlouholetou praxí, systematicky prohlubují své odborné vzdělání.

Zastáváme názor racionálního environmentalismu.

Naši klienti

Chemopetrol Litvínov, a.s.
Česká Rafinérská, a.s.
SBD Krušnohor Most
BUT Litvínov
MUS a.s.
MUS-Uniservis
Statutární město Most
United Energy, a.s.
Sandvik Chomutov
Precision Tubes
QUICK Obrnice
EUROEX
Autodrom Most
a mnoho dalších...

Nahoru

Deratizace

Deratizace je souborem prací a opatření směřujících k hubení nebo omezování výskytu obecně škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců (potkani, krysy, myši), včetně zamezení jejich pronikání do objektu. Provádíme hubení škodlivých hlodavců od preventivních lokálních pokládek až po plošné a akutní deratizace.

Postup při deratizaci

Deratizaci provádíme pokládkou nástrah. Tyto nástrahy se pokládají samotné nebo se míchají s kousky potravin, aby se tím zvýšila atraktivnost požerových nástrah pro hlodavce. Nástrahy se pokládají do nástrahových staniček. Tím se znepřístupní nástraha pro domácí zvířata, příp. děti. Staničky mají různé vstupní otvory podle předpokládaného druhu hlodavce.

Při provádění deratizace je třeba také prohlédnout prostory, kde dochází k výskytu hlodavců a zjistit, kudy vedou jejich přístupové cesty. Bez jejich uzavření může docházet k opětovnému vnikání hlodavců do objektu.

Nejčastější příklady deratizačního zásahu

1) monitoring výskytu hlodavců
2) deratizace sklepních prostor rodinných a "činžovních" domů
3) deratizace technických prostor, podzemních garáží apod.
4) deratizace ve volném prostoru

Přípravky

RATIMOR PELLETS, RATIMOR FRESH BAIT, RATIMOR WAX BLOCKS, BRODITOP, PROTECT, DETEX, HUBEX

Nahoru

Dezinsekce

Dezinsekce je souborem prací a opatření směřující k zničení škodlivého hmyzu. Jedná se především o tento hmyz: roztoči (Acarina), brouci (Coleoptera), motýli (Lepidoptera), mravenci, švábi, rusi, štěnice atd.

Nejrozšířenější metody provádění jsou chemické, zabíjející hmyz dotykově, nebo požerově.

Postup při dezinsekci

Při provádění dezinsekčních zásahů je třeba, aby zadavatel provedl, nebo zajistil taková technická opatření, kdy bude dosaženo co největšího efektu vlastního zásahu (zpřístupnění všech bytových jednotek, nebo částí objektu, provedení nezbytného odstranění technických a hygienických nedostatků).

Dále pak dodržovat pokyny o vhodném způsobu úklidu po aplikaci přípravků.

Vše, co přijde do styku s potravinami, jakož i potraviny samotné je nutno před zákrokem uschovat. Přípravky jsou voleny tak, že nezapáchají, účinnost bývá dotyková, neodpařují se, tudíž odpadá po aplikaci nebezpečí vdechnutí výparů.

Používané prostředky

PESTSTOP COMBI 8 CS, PESTSTOP PERM 25 CS, AQUA K-OTHRINE, BIOTOLL 25EC, MAXFORCE GEL PRIME, MAXFORCE GEL QUANTUM, ATAK

Tyto přípravky jsou bez zápachu a nenechávají skvrny.
Používají se v bytech, kancelářích, zdravotnictví, živočišné výrobě, hospodářských objektech proti veškerému lezoucímu a létajícímu hmyzu (mravenci, švábi, blechy, rybenky, mouchy, komáři atd.).

Nejčastěji se setkáváme s následujícími druhy škodlivého, obtížného hmyzu či roztočů:

rus domácí, šváb obecný, štěnice, klíšťáci, mravenci faraoni, potemníci, lesáci, červotoči, zrnokazi, moli, zavíječi, mouchy, komáři, ovádi a další.

Nejčastější příklady dezinsekčního zásahu

  • dezinsekce obytných domů proti štěnicím,švábovitému hmyzu a mravencům
  • dezinsekce v potravinářských provozech
  • dezinsekce půdních prostor při vyklízení holubího trusu
  • hubení much, komárů, rybenek
Nahoru

Dezinfekce

Dezinfekce je souborem prací a opatření směřující k zneškodnění (usmrcení, inaktivaci a odstranění) původců infekce (mikroorganismů, plísní) v prostředí tak, aby nemohly způsobit šíření nákazy lidí a zvířat.

Používané prostředky

VIRUCIDAL

Dezinfekce ohnisková

skládá se ze dvou částí:

  • průběžné
  • závěrečné

Dezinfekce ochranná

Má za cíl zabránit vzniku nákazy, zlepšit hygienické a pracovní prostředí a hlavně vzniku tzv. "stájové únavy".

Nahoru

Asanace

Asanace je souborem prací a opatření směřující k likvidace škodlivých a nežádoucích porostů.

Postup při asanaci

Po prověření místa a zjištění druhu plevelů, provádíme vlastní postřiky. K přípravě vlastní kapaliny používáme prostředky, které jsou určeny k likvidaci různých plevelů v polních a lesních kulturách a jsou v současné době považovány za ekologicky nejčistší a nejšetrnější z hlediska ochrany životního prostředí.

Rostliny je přijímají výhradně zelenými listy a asimilačním prouděním je přípravkem zasažena celá rostlina, která během 10ti dnů hyne. Postřiky se provádějí tak, aby bylo zaručeno podchycení vegetačních období různých plevelů.

Používané prostředky

ROUNDUP, TOUCHDOUN, BOFIX

Nahoru

Kontakty

Soňa Ritterová
J. Š. Baara 1814
434 01 Most
Česká republika

Zobrazit na mapě

Telefon 1: +420 602 467 077
Telefon 2: +420 773 210 210

E-mail: info@dddritterova.cz